logo

DINH LAP PHU PRODUTION CO., LTD

The Office

Add: 224 Vanh Dai Trong, Binh Tri Đong B, Binh Tan, HCM City, Vietnam
Tel: +84938855177 - Email: info@dinhlapphu.com
Website: www.dinhlapphu.com

 

The Factory

Add: Lot B13, Street No 3, Tan Do Industry Zone, Duc Hoa Ha, Duc Hoa, Long An, Vietnam
Tel:+84938855177 Email: info@dinhlapphu.com
Website: www.dinhlapphu.com

DINH LAP PHU PRODUTION CO., LTD

Contact

Hotline tư vấn miễn phí: +84938855177
icon zalo