FLAT BAG

FLAT BAG

Caption
Caption
Caption
Caption
TÚI HDPE T-SHIRT

TÚI HDPE T-SHIRT

Kích thước sản phẩm :  290+165*530mm ( Toàn bộ kích thước khách hàng yêu cầu, kích thước thường từ 160MM đến 600MM rộng và 250MM đến 1200MM dài)

DINH LAP PHU PRODUTION CO., LTD

Product

Hotline tư vấn miễn phí: +84938855177
icon zalo